Πώς καλλιεργώ πεκάν

pecan
Το πεκάν είναι ένα δένδρο που ανήκει στην οικογένεια των Juglandaceaeστο γένος carya και στο είδος illinoensis. Το γένος αυτό περιλαμβάνει 6 είδη.
Το πεκάν είναι ένα φυτό που προέρχεται από την αμερικανική ήπειρο. Στην Ν.Ευρώπη, άρχισε να καλλιεργείται τα τελευταία χρόνια ενώ στην Ελλάδα δεν καλλιεργείται ακόμη συστηματικά. Οι καρποί του πεκάν μοιάζουν με τους καρπούς της καρυδιάς και μπορούν να καταναλωθούν σαν νωποί αλλά και σαν ξηροί. Επίσης μεταποιούνται και παραλαμβάνεται ένα έλαιο που χρησιμοποιείται στη μαγειρική και την φαρμακευτική.
Το πεκάν θέλει εδάφη βαθιά, αργιλο-ασβεστώδη, πυριτιο-ασβεστώδη. Είναι απαιτητικό σε νερό και δεν πρέπει να καλλιεργείται σαν ξηρική καλλιέργεια. Τα φυτά που αναπτύσσονται σε γειτνίαση με ρεύματα νερού έχουν μεγάλη επιτυχία. Το πεκάν αντέχει στην υψηλή υγρασία του εδάφους ούτε την υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα του εδάφους. Μπορεί να καλλιεργηθεί ακόμη και σε υφάλμυρα νερά που έχουν συγκέντρωση μέχρι 3 g /λίτρο.
Το πεκάν παράγει καρύδια υψηλής ποιότητας. Το δέντρο του πεκάν είναι εύρωστο του οποίου οι διαστάσεις μπορούν να φθάσουν τα 15-20m σε ύψος και 10-20m σε διάμετρο.
Το πεκάν έχει άνθη αρσενικά και θηλυκά που ευρίσκονται επάνω στο ίδιο φυτό (μόνοικο). Οι αρσενικοί οφθαλμοί φέρονται σε βλαστούς του προηγούμενου έτους ενώ οφθαλμοί που δίνουν τα θηλυκά άνθη ευρίσκονται στο άκρο της ετήσιας βλάστησης (επάκρια καρποφορία).
Η φύτευση
Τα φυτά του πεκάν φυτεύονται σε διαστάσεις 9Χ10m μέχρι 8Χ9m λόγω του μεγάλου μεγέθους που αναπτύσσουν αλλά και των μεγάλων αναγκών σε ηλιακό φως που έχουν ανάγκη. Κατά την φύτευση, λόγω του μεγάλου μήκους που έχουν οι ρίζες του πρέπει να ανοίγονται λάκκοι βάθους 1,5m. Κατά την φύτευση γίνεται μία βασική λίπανση που εξαρτάται από την χημική ανάλυση του εδάφους που έγινε προηγουμένως.

Η λίπανση
Η ανάπτυξη της βλαστήσεως του πεκάν, διακρίνεται σε δύο περιόδους έντονης δραστηριότητας κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο. Η φωσφορο-καλιούχα λίπανση γίνεται αμέσως μετά την συγκομιδή των καρπών. Ο φωσφόρος και το κάλιο ενσωματώνονται στο έδαφος. Η αζωτούχος λίπανση δίνεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση δίνεται κατά την έκπτυξη των οφθαλμών και η δεύτερη το καλοκαίρι (Αύγουστο). Αξίζει να σημειωθεί ότι το φυτό του πεκάν είναι ευαίσθητο στην έλλειψη ψευδαργύρου που εκδηλώνεται με τον σχηματισμό ροζέτας στο άκρο του βλαστού. Εφόσον υπάρχει πρόβλημα έλλειψης ψευδαργύρου γίνονται ψεκασμοί στα φύλλα με κατάλληλο σκεύασμα.
Η καλλιέργεια του πεκάν είναι σχετικά εύκολη εάν ο παραγωγός προμηθευτεί εμβολιασμένα φυτά με τις κατάλληλες ποικιλίες.
Ο πολλαπλασιασμός
Ο πιο γνωστός τρόπος πολλαπλασιασμού του πεκάν είναι ο πολλαπλασιασμός με σπόρους και ο εμβολιασμός των φυταρίων με την κατάλληλη ποικιλία. Ο εμβολιασμός του πεκάν παρουσιάζει δυσκολίες.
πηγή: www.symagro.com

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια