Πώς φυτεύω - καλλιεργώ Υάκινθους (Ζουμπούλια)

ζουμπούλι

Πότε φυτεύω Υακινθους και επιλογή θέσης φύτευσης

Οι Υάκινθοι είναι πολυετή βολβώδη φυτά εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, ωστόσο οι καλλιεργούμενες ποικιλίες ανθοκομικά και πρακτικά στην μεν πρώτη περίπτωση ολοκληρώνουν τον κύκλο τους σε 2 έως 4 χρόνια, ενώ στην δεύτερη χρησιμοποιούνται ως ετήσιες.

Η ενδεδειγμένη περίοδος φύτευσης των βολβών που προορίζονται για τον κήπο, την βεράντα ή το μπαλκόνι ξεκινά τον Σεπτέμβριο και διαρκεί μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου.

Οι Υάκινθοι αναπτύσσονται εξίσου καλά και σε πλήρη έκθεση στον ήλιο αλλά και σε ελαφρά σκιά. Μάλιστα ένας βολικός χώρος για την φύτευση τους βρίσκεται κάτω από τα φυλλοβόλα δέντρα. Και είναι βολικός διότι η ανθοφορία τους συντελείται πολύ πριν τα φύλλα των δένδρων φθάσουν στην πλήρη ανάπτυξη
 τους.

Για την επίτευξη εξαιρετικού χρωματικού αποτελέσματος συνιστάται να φυτεύονται οι Υάκινθοι στο έδαφος:
Σε ομάδες των 5-12 βολβών της ίδιας ποικιλίας
Σε συνδυασμό με ποώδη και βολβώδη φυτά τα οποία ανθίζουν την ίδια περίοδο – εφόσον υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος.


Από τους κλιματικούς παράγοντες, ο θερμοκρασιακός συνιστά – όπως και για όλα τα φυτά άλλωστε – ένα κρίσιμο μέγεθος.

Ωστόσο η αντοχή των Υακίνθων στις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις είναι αξιοσημείωτη. Όμως ειδικά σε σχέση με τις χαμηλές θερμοκρασίες, αν και οι βολβοί παρουσιάζουν εξαιρετική ανθεκτικότητα στο κρύο, είναι περίπου επιβαλλόμενο να προστατεύονται από το ψύχος.

Έτσι, σε περιοχές όπου η θερμοκρασία τον χειμώνα κατεβαίνει συχνά πιο χαμηλά από τους -5 με -8 0C, συνιστάται να καλύπτεται η επιφάνεια του εδάφους όπου έχουν φυτευτεί, με μία στρώση άχυρου ή φλοιού πεύκου πάχους 8 με 10 cm.

Αυτό το στρώμα προστατεύει τους βολβούς από το να παγώσουν
Ρυθμίζει κατά κάποιον τρόπο την εδαφική υγρασία ώστε να βρίσκεται πάντοτε μέσα σε ένα ικανοποιητικό εύρος

Με την άνοδο της θερμοκρασίας, το προστατευτικό στρώμα μπορεί άφοβα να αφαιρεθεί.Προετοιμασία για φύτευση στο έδαφος

Ο Υάκινθος αναπτύσσεται πολύ καλύτερα στα ελαφρά, μέτριας γονιμότητας και με άριστη αποστράγγιση εδάφη. Όταν δεν είναι γνωστός ο τύπος του εδάφους ένας εμπειρικός τρόπος εύρεσής του είναι η παρουσία ή όχι λιμνάζοντος νερού.

Εάν 5-6 ώρες μετά από μια δυνατή βροχή ή από ένα ‘γερό’ πότισμα το έδαφος έχει στραγγίξει, τότε είναι κατάλληλο – χρειάζεται να προστεθεί μόνο οργανική ουσία (κομπόστ ή τύρφη).

Στην αντίθετη περίπτωση, όπου τα νερά παραμένουν, το έδαφος χρειάζεται μετάπλαση, δηλαδή την προσθήκη υλικών που θα βελτιώσουν την δομή του, καθιστώντας το κατάλληλο για την φύτευση των βολβών του Υακίνθου.

Η μετάπλαση γίνεται με την προσθήκη οργανικών υλικών (κομπόστ ή τύρφης) αλλά και ανόργανων όπως είναι ο περλίτης, ο βερμικουλίτης, η ελαφρόπετρα για γεωργική χρήση, ο ζεόλιθος και η διογκωμένη άργιλος.

Σε ελαφράς σύστασης έδαφος προστίθεται οργανική ουσία σε αναλογία όγκου εδάφους-οργανικής ουσίας (τύρφης ή κομπόστ) 2:1. Σε μέσης σύστασης έδαφος προστίθεται ακόμα περλίτης, ελαφρόπετρα ή ζεόλιθος και η αναλογία γίνεται 1:1:1.

Εάν το χώμα που πρόκειται να φυτευθούν οι βολβοί είναι περισσότερο αργιλώδες (βαρύ) προστίθεται τύρφη ή κομπόστ μαζί με περλίτη ή ελαφρόπετρα σε αναλογία 1:2:1 ή 1:2:2.

Πριν την ενσωμάτωση όλων των υλικών στο έδαφος, το οποίο θα κατεργασθεί μέχρι βάθους 40 cm, πραγματοποιείται η βασική λίπανση του υακίνθου, διασκορπίζοντας 80 – 100 g ελεγχόμενης αποδέσμευσης λιπάσματος του τύπου 10-10-10 για κάθε τετραγωνικό μέτρο.
Προετοιμασία για φύτευση σε γλάστρα

Προτού φυτευθούν οι βολβοί των υακίνθων σε γλάστρα ή σε διαφορετικού τύπου φυτοδοχεία, εξασφαλίζεται η καλή αποστράγγισή τους. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται:
Με το άνοιγμα τρυπών στον πάτο των φυτοδοχείων
Με την πρόσθεση στον πυθμένα τους ενός στρώματος πάχους 3-5 cm ελαφρόπετρας μεγέθους φουντουκιού.

Έπειτα ακολουθεί η σύνθεση του εδαφικού μείγματος (εφόσον δεν έχει επιλεχθεί έτοιμο συσκευασμένο ειδικό για βολβώδη) το οποίο, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να συγκρατεί την αναγκαία υγρασία, επιτρέποντας ταυτόχρονα την κυκλοφορία του αέρα στην περιοχή του βολβού και της ριζόσφαιρας. Για την παρασκευή ενός τέτοιων ιδιοτήτων εδαφικού μείγματος προτείνονται τα παρακάτω υλικά και η αναλογία στην οποία αυτά μετέχουν.


Σύνθεση εδαφικού μείγματος

Το εδαφικό μείγμα για την φύτευση των βολβών του Υάκινθου αποτελείται από:
Ένα μέρος συσκευασμένου χώματος για γλάστρες καλής ποιότητας
Ένα μέρος τύρφη ή κομπόστ
Ένα μέρος περλίτη ή ζεόλιθου

Αμέσως μετά την παρασκευή του, το εδαφικό μείγμα βρέχεται καλά.


Φυτεύω Υάκινθο στο έδαφος

Οι φυτευτικοί χειρισμοί πραγματοποιούνται φορώντας πάντοτε γάντια, διότι η επαφή του γυμνού δέρματος με την επιφάνεια του βολβού μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Η φύτευση μπορεί να γίνει, όπως και για τα περισσότερα βολβώδη είδη, είτε κατά ξεχωριστές θέσεις είτε ομαδικά.

Στις ξεχωριστές θέσεις ανοίγεται τρύπα και φυτεύεται ένας βολβός υακίνθου. Στην ομαδική φύτευση οι βολβοί αρχικά τοποθετούνται σε αυλάκια ή σε μια ευρύτερη περιοχή αφού πρώτα έχει μετατοπισθεί το χώμα.

Ύστερα σκεπάζονται με το χώμα και πατιέται ελαφρά το έδαφος.

Η φύτευση στις θερμές περιοχές του νότου πραγματοποιείται σε βάθος 10 έως 15 εκατοστά ενώ στις βόρειες και ψυχρότερες περιοχές οι βολβοί τοποθετούνται σε βάθος 15 έως 20 cm.

Η απόσταση από βολβό σε βολβό Υακίνθου κυμαίνεται από 8 έως 15 cm. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία φύτευσης ακολουθεί άφθονο πότισμα.Φυτεύω Υάκινθο σε γλάστρα

Οι γλάστρες ή τα φυτοδοχεία στα οποία θα φυτευθούν οι βολβοί του Υακίνθου, θα πρέπει – σε αντίθεση με την φύτευση στο κήπο – να είναι πλήρως εκτεθειμένα στον ήλιο.

Κατάλληλα φυτοδοχεία για την φύτευση των βολβών είναι εκείνα των οποίων το βάθος είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 20 cm. Εάν πρόκειται να φυτευθούν πολλοί βολβοί μαζί σε μία γλάστρα ή φυτοδοχείο η μεταξύ τους απόσταση συνιστάται να είναι 5 με 8 εκατοστά για αρτιότερο αισθητικά αποτέλεσμα.

Η φύτευση πραγματοποιείται φορώντας πάντοτε γάντια. Αρχικά ρίχνεται ποσότητα εδαφικού μίγματος μέχρι η επιφάνειά του να απέχει 10 με 20 εκατοστά από το ‘χείλος’ του φυτοδοχείου.

Ύστερα τοποθετείται ο βολβός και καλύπτεται με το εδαφικό μείγμα μέχρι 2 με 3 cm απόσταση από τα “χείλη” του φυτοδοχείου.

Κατόπιν ακολουθεί άφθονο πότισμα, και εφόσον το εδαφικό μείγμα καθίσει ξανά, συμπληρώνεται με την ανάλογη ποσότητα.

Αμέσως μετά, πραγματοποιείται και πάλι πότισμα.Βιβλιογραφία

Llc, B. (2010). Hyacinthaceae: Common Bluebell, Eucomis Autumnalis, Hyacinthus Orientalis, Urginea Maritima, Spanish Bluebell, Muscari Botryoides. Books LLC, Wiki Series.
Stebbings, G. (2005). Spring Bulbs: Daffodils, Tulips and Hyacinths. London, England: Anova Books.
Κανταρτζής, Ν. (1992). Ανθοκομία 4. Βολβώδη Κονδυλώδη Ριζωματώδη Φυτά. [Bulbous,Tuberous, Rhizomatous Plants]. Αθήνα: Κανταρτζής, Νικόλαος.


Πηγή: kalliergeia.com

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια