Βιομηχανικά λιπάσματα


Τα βιομηχανικά λιπάσματα, ανάλογα με την αμεσότητα της χρήσης τους διακρίνονται σε βασικά και επιφανειακά. Τα βασικά λιπάσματα χρησιμοποιούνται πριν τη σπορά ή τη φύτευση για τα ετήσια φυτά και πριν την έναρξη της βλάστησης για τα πολυετή. Βασικά λιπάσματα είναι η θειική αμμωνία, η ουρία, το θειικό κάλιο κ.α. Τα επιφανειακά λιπάσματα είναι αυτά που χρησιμεύουν συμπληρωματικά για το άζωτο και για το κάλιο κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των φυτών. Τέτοια λιπάσματα είναι το νιτρικό ασβέστιο, η νιτρική αμμωνία, το νιτρικό κάλιο κ.α.
Και πάμε να δούμε τις κατηγορίες τους...

Αζωτούχα λιπάσματα

Τα αζωτούχα λιπάσματα με τη μορφή του αμμωνίου χρησιμοποιούνται στα αλκαλικά εδάφη ενώ με την νιτρική μορφή στα όξινα εδάφη.
Τα κυριότερα αζωτούχα λιπάσματα είναι:
 1. Θειική αμμωνία (NH4)2SO4: περιέχει άζωτο 21%. Είναι το πιο συνηθισμένο βασικό λίπασμα και χρησιμοποιείται πριν τη σπορά ή τη φύτευση. Η συστηματική χρήση του συγκεκριμένου λιπάσματος προκαλεί στο έδαφος οξίνιση διότι το αμμωνιακό άζωτο δεν απομακρύνεται εύκολα ούτε με το νερό της βροχής και δεν είναι και αφομοιώσιμο άμεσα από τα φυτά. Χρησιμοποιείται σε ασβεστούχα εδάφη και όχι σε όξινα.
 2. Νιτρική αμμωνία NH4NO3: περιέχει άζωτο 33,3%. Προκαλεί επίσης οξίνιση στο έδαφος και για να το αποφύγουμε συνιστάται η χρησιμοποίηση ασβεστόλιθου και σε ποσότητα μέχρι 500 γραμ. σε 1 κιλό νιτρικής αμμωνίας.
 3. Ασβεστούχος νιτρική αμμωνία NH4NO3+CaCO3: περιέχει άζωτο 15,5-20,6%. Είναι επιφανειακό λίπασμα και χρησιμοποιείται για συμπλήρωμα στην αζωτούχο θρέψη.
 4. Νιτροθειική αμμωνία NH4NO3+(NH4)2SO4: περιέχει άζωτο 26% και θείο 16%. Το λίπασμα είναι παρόμοιο με τη νιτρική αμμωνία, όσον αφορά τη συμπεριφορά του στο έδαφος.
 5. Νιτρικό νάτριο NaNO3: περιέχει άζωτο 16% και είναι άμεσα αφομοιώσιμο από τα φυτά, δεν συγκρατείται στο έδαφος και ξεπλένεται εύκολα με το νερό της βροχής. Είναι βασικό λίπασμα και χρησιμοποιείται πάρα πολύ για τα λαχανικά, το σιτάρι και το κριθάρι.
 6. Νιτρικό ασβέστιο Ca(NO3)2: περιέχει άζωτο 15,5% και ασβέστιο 19,5%. Το χρησιμοποιούμε για επιφανειακή λίπανση, είναι το λίπασμα που προσλαμβάνεται από τα φυτά τις περιόδους ξηρασίας και είναι ωφέλιμο πολύ. Συνιστάται η χρήση του σε μη ασβεστούχα εδάφη.
 7. Ουρία CO(NH2)2: περιέχει το περισσότερο άζωτο από όλα, 45-46%, είναι οργανικό λίπασμα, ευδιάλυτο, το άζωτο αλλάζει μορφή γρήγορα από αμμωνιακό σε νιτρικά άλατα και στο έδαφος έχει όξινη επίδραση. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή η χρήση του εξαιτίας της μεγάλης περιεκτικότητας σε άζωτο.

  Φωσφορούχα λιπάσματα

  Τα φωσφορούχα λιπάσματα χρησιμοποιούνται είτε πριν τη σπορά είτε πριν τη φύτευση, με εξαίρεση το φωσφορικό οξύ.
  Τα κυριότερα φωσφορούχα λιπάσματα είναι:
  1. Φωσφορικό οξύ H3PO4: περιέχει φώσφορο 55%. Χρησιμοποιείται κατά βάση στα αλκαλικά εδάφη πάντα με το νερό άρδευσης/ποτίσματος, όχι μόνο του (είναι οξύ με μεγάλη περιεκτικότητα σε φώσφορο και ιδιαίτερα δραστικό). Μειώνει το ph του εδάφους και αυξάνει τη διαλυτότητα των ιχνοστοιχείων ψευδαργύρου, σιδήρου και μαγγανίου.
  2. Υπερφωσφορικά απλά Ca(H2PO4)2+CaSO4: περιέχουν φώσφορο 18-22% και αποτελούνται από μίγμα φωσφορικού μονοασβεστίου και θειικού ασβεστίου και μικρές ποσότητες αλάτων σιδήρου, αργιλίου και μαγνησίου.
  3. Υπερφωσφορικά σύνθετα Ca(H2PO4)+CaSO4: είναι όμοια με τα απλά αλλά πιο πυκνά. Περιέχουν 46-47% φώσφορο και η συμπεριφορά τους στο έδαφος είναι ίδια με εκείνη των απλών.
  4. Υπερφωσφορικό με αμμωνία NH4H2PO4+(NH4)2SO4: περιέχει άζωτο 16% και φώσφορο 20%.
  5. Φωσφορικό διασβέστιο Ca(HPO4)2: περιέχει φώσφορο 38-40% φώσφορο, συνίσταται για όλα τα εδάφη αλλά προτιμάται κυρίως στα όξινα.
  6. Βασική σκουριά CaNaPO4+CaSO4: χρησιμοποιείται ως βελτιωτικό λίπασμα για τα όξινα εδάφη.

   Καλιούχα λιπάσματα

   Τα καλιούχα λιπάσματα εφαρμόζονται στη βασική λίπανση.
   Τα κυριότερα καλιούχα λιπάσματα είναι:
   1. Χλωριούχο κάλιο KCl: περιέχει κάλιο 54% και 4% χλωριούχο νάτριο(NaCl). Το εφαρμόζουμε 2-3 εβδομάδες πριν τη σπορά ή τη φύτευση αλλά με προσοχή διότι πολλές καλλιέργειες είναι ευαίσθητες στο χλώριο.
   2. Θειικό κάλιο K2SO4: περιέχει κάλιο 54%, έχει να κάνει με τη ποιότητα των καρπών και με το χρώμα των ανθέων.
   3. Νιτρικό κάλιο KNO3: περιέχει 44% κάλιο και 13% άζωτο. Αφομοιώνεται κατευθείαν από τα φυτά αλλά εφαρμόζεται μέσω της υδρολίπανσης.
   4. Θειικό καλιομαγνήσιο K2SO4+MgSO4: περιέχει κάλιο 18%, μαγνήσιο 11% και θείο 18%. Διαλύεται εύκολα στο έδαφος και είναι κατάλληλο για όλα τα εδάφη.
   5. Μεταφωσφορικό κάλιο K3PO4: περιέχει κάλιο 33% και φώσφορο 27%.

   Μαγνησιούχα λιπάσματα

   Σε όξινα εδάφη χρησιμοποιούμε δολομίτη ενώ σε αλκαλικά θειικό μαγνήσιο, κιζερίτη, θειικό καλιομαγνήσιο και άλατα EPSOM. Για διαφυλλικές λιπάνσεις όμως προτιμώνται τα νιτρικό μαγνήσιο και θειικό μαγνήσιο σε συγκέντρωση 1%.
   Τα κυριότερα είναι:
   1. Κιζερίτης MgSO42H2O: το πιο γνωστό λίπασμα του μαγνησίου, συνδυάζεται καλά και με άλλα λιπάσματα και ενδείκνυται για βιολογική καλλιέργεια. Έχει μεγάλη σημασία για το χρώμα των φύλλων.
   2. Δολομίτης CaMg(CO3)2: μπορεί να συνδυαστεί με θειούχα λιπάσματα.
   3. Άλατα EPSOM MgSO47H2O: στην ουσία είναι αποτοξινωτικό άλας και χρησιμοποιείται όταν παρατηρούμε ανεπάρκεια μαγνησίου. Έχει και άλλες ιδιότητες και χρησιμοποιείται στην ιατρική αλλά και στην καθαριότητα.

   Θειούχα λιπάσματα

   Χρησιμοποιούνται κατά βάση για τη βελτίωση της αλκαλικότητας του εδάφους. Το πιο γνωστό είναι το στοιχειακό θείο και ορισμένα παράγωγα του, όπως το θειικό οξύ(H2SO4), θειικό αργίλιο [Al2(SO4)3], θειικός σίδηρος [Fe2(SO4)3] και γύψος.

   Δημοσίευση σχολίου

   0 Σχόλια