Λίπανση καλλιεργειών

Ακτινίδιο
Αξιοποιεί τα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στον επιφανειακό ορίζοντα του εδάφους. Συνηθίζεται η χρήση λιπασμάτων στερεάς μορφής αλλά η εφαρμογή της υδρολίπανσης έχει καλύτερα αποτελέσματα. Η βασική λίπανση που ενδείκνυται είναι: κοπριά, 1500-1750 γραμ. υπερφωσφορικό του τύπου 0-21-0 και 500-600 γραμ. θειικό κάλιο του τύπου 0-0-50.  Άζωτο πρέπει να δίνεται κάθε χρόνο, ενώ φώσφορο και κάλιο ανάλογα με το έδαφος.
Η δόση και ο τύπος των λιπασμάτων είναι ανάλογα με το έδαφος. Ενδεικτικά:
α) 500-1000 γραμ. θειικής αμμωνίας (20%) ή 1300 γραμ. νιτρικής άσβεστου (15%) /10 τ.μ. Συνεχίζουμε με 0-200 γραμ. απλού υπερφοσφωρικού (20%) ή 0-100 γραμ. πυκνού υπερφοσφωρικού (40%) /10 τ.μ. και τέλος 400-500 γραμ. θειικού καλίου (48%).
β) Θειική αμμωνία (20%) : 750-1000 γραμ./10 τ.μ. ή 1000-1300 γραμ. νιτρική άσβεστος (15%), 300-400 γραμ. υπερφοσφωρικό απλό (20%) ή 150-200 γραμ. υπερφοσφωρικό πυκνό (40%) και 370-410 γραμ. θειικό κάλιο (48%) και 250-320 γραμ. θειικό μαγνήσιο (25%).
Η αζωτούχος λίπανση πρέπει να γίνεται νωρίς την άνοιξη. Τα αμμωνιακά λιπάσματα και κυρίως η θειική αμμωνία χορηγούνται νωρίτερα και ελαφρώς σκεπάζονται γιατί χρειάζονται περισσότερο χρόνο και νερό για να δράσουν. Τα νιτρικά λιπάσματα χορηγούνται μέχρι νωρίς την άνοιξη γιατί ενεργούν πολύ γρηγορότερα.
Το καλιούχο λίπασμα ενσωματώνεται στο έδαφος τον Ιανουάριο στα βαριά εδάφη και τον Φεβρουάριο στα ελαφρά εδάφη.
Ο φώσφορος χορηγείται το φθινόπωρο.
Για την οργανική λίπανση χρησιμοποιείται κοπριά, κομπόστ, τύρφη και άλλα οργανικά σκευάσματα που υπάρχουν στο εμπόριο.

Βαμβάκι
Δύσκολα τα πράγματα… Η λίπανση εξαρτάται από τη γεωγραφική περιοχή. Ενδεικτικά αλλιώς λιπαίνουμε στη Μακεδονία, αλλιώς στην Στερεά Ελλάδα και διαφορετικά στην Πελοπόννησο. Τα λιπάσματα όμως που χρησιμοποιούνται για το βαμβάκι είναι: τα απλά αζωτούχα, π.χ. θειική αμμωνία , νιτρική αμμωνία κ.α., τα απλά φωσφορικά, π.χ. 0-20-0 και 0-46-0, τα απλά καλιούχα όπως θειικό κάλιο, τα σύνθετα όπως 20-10-10, 16-20-0, 11-15-15 κ.α., τα μικτά λιπάσματα Ν-Ρ-Κ.

Βατόμουρα
Τις μεγαλύτερες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία τα βατόμουρα τις έχουν από την έναρξη της ανθοφορίας έως τη περίοδο βλάστησης των νέων κληματίδων. Οι ετήσιες ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά είναι 30 γραμ. αζώτου, 30 γραμ. φωσφόρου και 50 γραμ. καλίου/10 τ.μ. όταν τα βατόμουρα σας είναι σε περίοδο που δίνουν καρπούς τότε δίνουμε 300-400 γραμ. θειικής αμμωνίας, 200-300 γραμ. υπερφωσφορικό απλό και 160-200 γραμ. θειικό κάλιο/10 τ.μ.

Καλαμπόκι
Χρειάζεται 180-240 γραμ. αζώτου/10 τ.μ., όπου τη μισή δόση την χορηγούμε με αμμωνιακή μορφή κατά τη σπορά και την υπόλοιπη όταν τα φυτά μας φτάσουν σε ύψος 50-60 εκ. Σχετικά με τον φώσφορο, απαιτείται ποσότητα 50-100 γραμ./10 τ.μ. και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φωσφορική αμμωνία (20-10-0). Στη περίπτωση έλλειψης καλίου, εφαρμόζουμε 200-250 γραμ. καλίου στα 10 τ.μ.

Μηδική
Η μηδική δεν χρειάζεται αζωτούχο λίπανση αλλά ασβέστιο, φώσφορο και κάλιο. Λιπαίνουμε μόνο σε περίπτωση που τα φυτά μας είναι αδυνατισμένα, σε ποσότητα 50-75 γραμ. νιτρικού ασβεστίου/10 τ.μ. Δεν χρησιμοποιούμε θειική αμμωνία γιατί υπάρχει κίνδυνος να καεί το φύλλωμα. Με φώσφορο και κάλιο τροφοδοτούμε τη μηδική πριν τη σπορά, 60-100 γραμ. φωσφόρου και 120-140 γραμ. καλίου/10 τ.μ.
Οι βασικές απαιτήσεις της φράουλας σε λίπανση είναι οι εξής: 120-150 γραμ αζώτου, 60-80 γραμ. φωσφόρου, 200-250 γραμ. καλίου και 50-70 γραμ μαγνησίου/10 τ.μ. Το άζωτο και το κάλιο προστίθενται σε 3 δόσεις. Η πρώτη δίνεται με την έναρξη της βλάστησης, ενώ οι άλλες δύο κατά τη πορεία της ανάπτυξης. Ο φώσφορος και το μαγνήσιο δίνονται κατά 60-70% πριν τη φύτευση και το υπόλοιπο αργότερα, αφού φυτεύσουμε. Όπου υπάρχει η δυνατότητα για κοπριά, είναι καλό πριν τη φύτευση και μαζί με 60-80 γραμ. αζώτου και 150-180 γραμ. καλίου/10 τ.μ. Την άνοιξη πριν την άνθηση χρειάζεται να γίνεται επιφανειακή λίπανση με νιτρικό κάλιο. Σε περίπτωση έλλειψης ασβεστίου, γίνεται προσθήκη 5 κιλών ασβεστίου σε κήπο 10 τ.μ.

Σοφία Παπάζογλου για το www.kalliergo.gr
Τεχνολόγος Γεωπόνος Msc “Διαχείριση Περιβάλλοντος”


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια