Λίπανση δέντρων

Αμυγδαλιά
Είναι δέντρο απαιτητικό σε άζωτο και κάλιο, ενώ η περίσσια φωσφόρου στο έδαφος συντελεί στην καλή ανάπτυξη των ριζών. Κοπριά, φωσφορούχα και καλιούχα λιπάσματα χορηγούνται το φθινόπωρο (Νοέμβριο). Η νιτρική μορφή του αζώτου δίνεται λίγο πριν την άνθηση, ενώ η φθινοπωρινή λίπανση συνοδεύεται με μικρή ποσότητα αζωτούχου λιπάσματος σε αμμωνιακή μορφή ή από κάποιο σύνθετο λίπασμα. Αν η αμυγδαλιά σας είναι στη παραγωγική διαδικασία, τότε συνήθως χρησιμοποιούμε κάποιο σύνθετο λίπασμα όπως τα 12-12-12 ή 11-15-15. Αν το έδαφος μας έχει pH κοντά στο 7, η δοσολογία για το σύνθετο λίπασμα είναι 4-6 κιλά/δένδρο. Για τα νεαρά δένδρα, τη χρονιά που τα φυτεύουμε είναι 30-80 γραμ./δένδρο λιπάσματος 15-30-15 τους μήνες Μάιο-Ιούνιο για κάθε δεύτερο πότισμα και με συνολική ποσότητα τα 150 γραμ./δένδρο/έτος. Τη δεύτερη χρονιά, με δόσεις, η ποσότητα φτάνει τα 250 γραμ. φωσφορικής αμμωνίας /δένδρο.
Ως προς το είδος των λιπασμάτων, στην αμυγδαλιά περιοριζόμαστε στα αζωτοφωσφορούχα και αν υπάρχει έλλειψη υγρασίας, τότε στα αζωτούχα.
Σε περίπτωση που το έδαφος στον κήπο μας είναι ασβεστούχο, συνιστάται η θειική αμμωνία και σε εδάφη που είναι φτωχά σε ασβέστιο, προτείνεται η ασβέστωση του εδάφους με προσθήκη σκόνης ασβεστίου σε ποσότητα 1έως 10 κιλά/δένδρο. Η ασβέστωση γίνεται το φθινόπωρο και διαρκεί για αρκετά χρόνια.Δαμασκηνιά
Είναι απαιτητική σε άζωτο και προτιμά την οργανική λίπανση. Δεν αντιδρά ιδιαίτερα στην έλλειψη φωσφόρου και καλίου αλλά όταν υπάρχει ανάγκη χορηγούνται μικρές ποσότητες κάθε δύο χρόνια. Όταν και όπου υπάρχει δυνατότητα χορήγησης κοπριάς, δίνονται 15-20 κιλά/δένδρο. Μαζί με τη κοπριά μπορούμε να προσθέσουμε 2-3 κιλά υπερφωσφορικό απλό/δένδρο, 1 κιλό νιτρική άσβεστο/δένδρο σε όξινο έδαφος ή 450 γραμ. νιτρική αμμωνία/δένδρο σε ασβεστούχο έδαφος, 450 γραμ./δένδρο θειικό κάλιο.
Η λίπανση πραγματοποιείται κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο.

Ελιά

Η ελιά δεν έχει προτίμηση σε κάποιο συγκεκριμένο τύπο εδάφους εξαιτίας του ριζικού της συστήματος που διευκολύνει την ανάπτυξη της σε ποικίλα εδάφη. Λίγο πιο συγκεκριμένα: την εποχή διαφοροποίησης των οφθαλμών από φυλλοφόρους σε ανθοφόρους (Φεβρουάριος- Μάρτιος): είναι δένδρο που “τραβάει” τα αναγκαία θρεπτικά συστατικά από τα αποθέματα του εδάφους και από τη φθινοπωρινή οργανική και ανόργανη λίπανση, κατά την εποχή της ανθοφορίας (Απρίλιος-Μάιος) η ελιά αντιδρά πολύ θετικά στην αζωτούχο λίπανση, όπου χρησιμοποιούνται νιτρικά-αμμωνιακά αζωτούχα λιπάσματα. Τα αμμωνιακά λιπάσματα προστίθενται στο έδαφος με περιθώριο 2-3 εβδομάδων.
Επίσης, καλά αποτελέσματα δίνει και ο ψεκασμός του δένδρου στο φύλλωμα με διάλυμα ουρίας. Τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο μας δίνει καρπούς.
Οργανική λίπανση: συνιστάται η προσθήκη κοπριάς κάθε δεύτερο ή τρίτο χρόνο γύρω στα 30-50 κιλά/δένδρο.
Ανόργανη λίπανση: η ετήσια ανάγκη της ελιάς σε άζωτο είναι 1 κιλό/δένδρο, σε φώσφορο είναι 1-1,7 κιλά/δένδρο αραιό υπερφωσφορικό λίπασμα, σε κάλιο είναι 1-1,5 κιλά/δένδρο με καλιούχο λίπασμα. Επίσης, η ελιά είναι ευαίσθητη στην έλλειψη ασβεστίου η οποία διορθώνεται με προσθήκη είτε οξειδίου του ασβεστίου είτε ανθρακικού ασβεστίου σε ποσότητα 5-10 κιλά/δένδρο για 3-5 χρόνια. Όσον αφορά την έλλειψη του μαγνησίου, προσθέτουμε στο έδαφος 2 κιλά/δένδρο θειικό μαγνήσιο ή ψεκάζουμε το δένδρο μας με διάλυμα θειικού μαγνησίου 2%. Και τέλος, σχετικά με το βόριο προσθέτουμε τον χειμώνα βόρακα ή βορικό οξύ, όπου προσθέτουμε 300-500 γραμ. βόρακα/δένδρο ή 200-300 γραμ. οξείδιο του βόρακα/δένδρο. Τώρα αν το έδαφος μας είναι ασβεστούχο και τα δένδρα μας καλά αναπτυγμένα απαιτείται 1 κιλό/δένδρο.


Καρυδιά
Είναι δένδρο απαιτητικό σε άζωτο και προτιμά εδάφη πλούσια σε οργανική ουσία. Τα πολύ μεγάλα δένδρα μπορεί να δέχονται μέχρι και 3 κιλά αζώτου/δένδρο. Στη περίπτωση της καρυδιάς, η προσθήκη κοπριάς ( 20-30 γραμ. σε έναν κήπο 10 τ.μ.) γίνεται νωρίς την άνοιξη.
Η προσθήκη φωσφόρου και καλίου γίνεται το φθινόπωρο με αρχές χειμώνα, ενώ η προσθήκη του αζώτου πραγματοποιείται σε δύο δόσεις, με πρώτη στα τέλη Φεβρουαρίου τα 2/3 της συνολικής ποσότητας και η δεύτερη, αμέσως μετά τη καρπόδεση, το υπόλοιπο 1/3 της ποσότητας. Όταν τη φυτεύουμε είναι καλό να προσθέτουμε κοπριά μαζί με κάποιο σύνθετο λίπασμα, το οποίο το ανακατεύουμε πολύ καλά με το χώμα για να αποφευχθεί η άμεση επαφή με τις ρίζες του δένδρου.
Για την απόδοση του δένδρου μας: 600-800 γραμ. λιπάσματος 10-10-10 τον χειμώνα και 200-300 γραμ. θειικής αμμωνίας την άνοιξη σε έκταση 10 τ.μ.
Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ανεπάρκεια στο έδαφος, εφαρμόζεται η παρακάτω δοσολογία κάθε δύο χρόνια: υπερφωσφορικό λίπασμα 500 γραμ./10 τ.μ., 200 γραμ. θειικό κάλιο/10 τ.μ. και θειική αμμωνία 500-750 γραμ./10 τ.μ. ή νιτρική αμμωνία 300-450 γραμ./10 τ.μ. ή νιτρικό νάτριο 650-1000 γραμ./10 τ.μ. ή νιτρική άσβεστος 650-1000 γραμ./10 τ.μ. Η επιλογή του αζωτούχου λιπάσματος γίνεται με βάση το pH του εδάφους.

Καστανιά

Συνιστάται λίπανση με 500 γραμ. λιπάσματος 5-10-5 για κάθε χρόνο ηλικίας του δένδρου και κάθε χρόνο. Αν υπάρχει δυνατότητα για προσθήκη κοπριάς, τότε προσθέτουμε 50-70 κιλά/δένδρο.

Κερασιά-Βυσσινιά

Αυξημένες απαιτήσεις σε άζωτο, όμως μια αυξημένη λίπανση αζώτου είναι "χεράκι-χεράκι" με αυξημένη καλιούχο λίπανση. Τα δένδρα που βρίσκονται στη παραγωγή, χρειάζονται 6-8 κιλά θειικής αμμωνίας/δένδρο τον χειμώνα. Κάθε 4-5 χρόνια, εκτός από την αζωτούχο λίπανση συνίσταται η προσθήκη 1000 γραμ. απλού φωσφορικού λιπάσματος/10 τ.μ. και 600-800 γραμ. θειικού καλίου/10 τ.μ.
Ο φώσφορος και το κάλιο πρέπει να εφαρμόζονται πριν τα Χριστούγεννα και να ενσωματώνονται πολύ καλά.
Από την άνθηση μέχρι την ωρίμανση των καρπών, δεν λιπαίνουμε.

Κυδωνιά

Η λίπανση της κυδωνιάς προσανατολίζεται στης αχλαδιάς, οπότε βλ. άρθρο αχλαδιάς. Αυτό όμως που παρατηρείται συχνά στη κυδωνιά είναι η έλλειψη μαγνησίου, όπου ψεκάζουμε διαφυλλικά είτε με θειικό μαγνήσιο 1%, είτε με νιτρικό μαγνήσιο 0,5% νωρίς την άνοιξη.

Μηλιά


Συκιά

Η συκιά έχει μικρές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία και σπάνια λιπαίνεται. Πριν τη φύτευση όμως μπορούμε να εφαρμόσουμε 6-12 κιλά χωνεμένης κοπριάς στον λάκκο, μαζί με 0,5-1 κιλό απλό υπερφωσφορικό λίπασμα και 0,5 κιλό θειικό κάλιο. Από κει και πέρα, αν έχουμε συκιά/ές συνιστάται: 500-600 γραμ./10 τ.μ. λίπασμα 12-12-12 ή 8-8-8 (φθινόπωρο-χειμώνα). Αλλιώς από τα απλά λιπάσματα: 500 γραμ./10 τ.μ. θειική αμμωνία, 1000 γραμ./10 τ.μ. υπερφωσφορικό, 200-300 γραμ./10 τ.μ. θειικό κάλιο και νωρίς την άνοιξη 150 γραμ. νιτρική αμμωνία.

Φιστικιά
Έχει υψηλές απαιτήσεις στα βασικά στοιχεία, δλδ άζωτο, φώσφορο και κάλιο. Αν το δένδρο μας είναι στη παραγωγή, προτιμώνται σύνθετα λιπάσματα, όπως είναι το 11-15-15, το 12-12-12 ή κάποιο άλλο. Η ενσωμάτωση τους στο έδαφος γίνεται το φθινόπωρο (τον μήνα Οκτώβριο για τα ξηρά εδάφη) και αργότερα και προς το τέλος του χειμώνα για τα υπόλοιπα εδάφη. Την άνοιξη είναι καλό να ενισχύεται το δένδρο μας με νιτρική αμμωνία, 250-350 γραμ./10 τ.μ. Σε περίπτωση που το χώμα μας είναι ασβεστούχο και αλατούχο, προσθέτουμε θειική αμμωνία 500 γραμ./10 τ.μ. και 800 γραμ./10 τ.μ.
Η οργανική λίπανση της φιστικιάς γίνεται με 80-100 κιλά κοπριάς/δένδρο, όπου η προσθήκη της γίνεται στις ξηρές περιοχές νωρίς το φθινόπωρο και αργότερα στις υπόλοιπες. Αν δεν έχουμε κοπριά μπορεί να χρησιμοποιηθεί κομπόστ ή άλλο οργανικό σκεύασμα υπάρχει στην αγορά.
Προσοχή: η υπερλίπανση με άζωτο μπορεί να προκαλέσει πτώση των οφθαλμών, με φώσφορο προκαλούνται τροφοπενίες ψευδαργύρου, σιδήρου και χαλκού ενώ με κάλιο προκαλείται τροφοπενία μαγνησίου.

Φουντουκιά
Η λίπανση με άζωτο γίνεται στο τέλος του χειμώνα-αρχές άνοιξης. Ανάλογα με το μέγεθος του δένδρου η ποσότητα κυμαίνεται από 0,05-10 γραμ. αζώτου/10 τ.μ. Η χορήγηση του φωσφόρου γίνεται με ενσωμάτωση σε κάποιο βάθος σε ποσότητα 5 γραμ./δένδρο και όμοια για το κάλιο. Στη φουντουκιά υπάρχει κίνδυνος τροφοπενίας μαγνησίου από ισχυρή λίπανση με κάλιο.Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια